להתחברות

The Limmud Sugia Social Beit Midrash

Exile, Diaspora, Homeland | עמוד דיון

In order to watch this content- you must log in

תגובות אחרונות

user profile image
מנחה
13.10.2015 5:27
Questions for discussion:

How does Banai make use of the imagery from the Talmud? How does he play with it to express his feelings about Brooklyn?

Compare and contrast Banai and Ha’Levi. What is each saying about his relationship to his current location and to the place he seeks to explore?

What is one place that is special to you? Why?

Is there a place you long to visit or move to for an extended period of time? Why?

מקורות אחרונים

חברי בית המדרש