להתחברות

The Limmud Sugia Social Beit Midrash

Who is the Boss | עמוד דיון

In order to watch this content- you must log in

כותרת של ראשי פרקים

Legal or ethical

לקריאה

Joseph’s Policy

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
עדי גפן
23.12.2015 10:12

Ben ,

Why do you think that Joseph looks out for himself ?

It seems that he is looking out for his Pharaoh.

It is connected in my mind to the earlier discussions about slavery .

Although we tend to think of Josepf as a proud ruler ,, at the end of the day he cannot shake his slave mentality – and is loyal loke a dog to his master.

user profile image
גל שטרן
23.12.2015 9:48

I am sorry Ben , but I don't think that the comparison is correct.

Joseph is a political leader -therefore responsible for the public good .

A Boss is usually responsible for the profit or at least the godd service of the custumers

– therefore he has a different obligation .

.

מקורות אחרונים

חברי בית המדרש