להתחברות

The Limmud Sugia Social Beit Midrash

Revelation | מקורות

מקרא (4)

מקורות רבניים (4)

Torah Form Heaven

Mishnah Sanhedrin 10:1
המשך

Torah Form Heaven

Maimonides, Introduction to Perek Helek (Mishnah Sanhedrin 10)
המשך

And He Added No More

Rashi’s Commentary
המשך

Seventy Voices

Exodus Rabbah 5:9
המשך

מקורות יהודיים מודרניים (2)

And He Added No More

Martin Buber, Tales of Hasidim
המשך

A Soft Murmuring Sound

Nahum Sarna, Exploring Exodus
המשך

חכמת העמים (1)

Seventy Voices

Khalil Gibran, The Prophet
המשך

עיתונות ותרבות פופולרית (2)

What if….

The Israel Satirical - Hahamishia Hakamerit
המשך

מאגרי מידע (2)