להתחברות

The Limmud Sugia Social Beit Midrash

Slavery today? | מקורות

מקורות רבניים (2)

Children or Slaves?

Babylonian Talmud, Bava Batra 10a
המשך

Hagada

Each generation has to be freed?
המשך

מקורות יהודיים מודרניים (3)

A truly free person

Rav Kook on ‘Freedom (cherut)
המשך

Reflections on Time and Slavery

From Reflections of Rav- Joseph B Soloveitchik
המשך

חכמת העמים (6)

Modern Slavery International

Anti-Slavery International
המשך

A chain around your neck

Ralph Waldo Emerson (1803–1882)
המשך

Homilies on Ecclesiastes

|| Gregory of Nyssa(c. 335 – c. 395) ||
המשך

Fast in my chains

The Narrative of the Life of Frederick Douglass
המשך

עיתונות ותרבות פופולרית (6)

מאגרי מידע (0)

אין מקורות