להתחברות

The Limmud Sugia Social Beit Midrash

Are we slaves? | מקורות

מקורות רבניים (3)

מקורות יהודיים מודרניים (3)

A truly free person

Rav Kook on ‘Freedom (cherut)
המשך

Reflections on Time and Slavery

From Reflections of Rav- Joseph B Soloveitchik
המשך

חכמת העמים (6)

Modern Slavery International

Anti-Slavery International
המשך

A chain around your neck

Ralph Waldo Emerson (1803–1882)
המשך

Homilies on Ecclesiastes

|| Gregory of Nyssa(c. 335 – c. 395) ||
המשך

Fast in my chains

The Narrative of the Life of Frederick Douglass
המשך

עיתונות ותרבות פופולרית (5)

Ask A Slave

– Episode 1 : Meet Lizzie Mae
המשך

Daenerys & Fennesz

Game of Thrones – Season 4 Episode 10 -
המשך

מאגרי מידע (0)

אין מקורות